August 12, 2019

Mer än 30 års erfarenhet. Över 300 byggnader

Northern European Zone är en perfekt partner för dig som kräver full insyn i design, konstruktion, säkerhet och drift. Tillsammans har vi erfarenhet från drygt 300 byggnationer under de senaste 30 åren. Du kan välja mellan att hyra eller köpa ett nyckelfärdigt datacenter. Hyr du ditt datacenter ansvarar vi för drift och underhåll. Väljer du att köpa kan du anlita oss för drift och underhåll eller ta hand om det själv. Vi erbjuder även strategisk rådgivning i samband med ombyggnad, renovering eller komplettering av befintligt datacenter.