Välkommen till Europas Säkraste Datacenter.

Har du kontroll på ditt datacenters säkerhet? Eller är det något du tror? Vet du om väggarna är så kraftiga att de står emot en riktad attack? Är anläggningen avlyssningssäker eller har du bara hört att det är så? Vet du vilken gradbeteckning ditt skalskydd har och vad det innebär? Hos oss kan du hyra eller köpa ett nyckelfärdigt datacenter placerat på den geografiska plats du önskar. Du kan också hyra utrymme i ett av våra befintliga datacenters. Tycker du att det här är angeläget? Läs mer nedan.

KONTAKTA OSS

Säkerhet

Byggs efter MSB:s riktlinjer för fysisk IT-säkerhet och uppfyller alla krav för att motsvara beteckningen Grade VI – marknadens högsta säkerhetsnivå.

Redundans

Samtliga kritiska komponenter som till exempel kyla, kraft och kommunikation är redundanta. För att ytterligare säkra driften är dessa komponenter belägna innanför skalskyddet Grade VI.

Ekonomi

Eftersom designen är byggd på ett standardiserat koncept kan projekteringstiden kraftigt reduceras . Detta i kombination med moduldesignen ger besparingar på upp till 20 procent.

Miljö

Integration av förnyelsebar energi som vind och sol samt unika kyllösningar i kombination med återvinning av värme ger extremt låga PUE-tal.

REDUNDANS

Ett driftstop kan kosta flera miljoner om dagen. Eller ingenting alls.

En minuts driftstopp i ett datacenter kostar i genomsnitt 7 900 USD enligt en undersökning genomförd av amerikanska Ponemon Institute 2013. Vid ett längre driftstopp blir de ekonomiska förlusterna betydande samtidigt som förtroendet hos marknaden minskar, vilket gör att kunderna kan föredra konkurrenter. För att undvika driftstopp certifieras alla delar i Northern European Zones datacenter enligt Tier 3 eller Tier 4. Beteckningen innebär att det är redundans på allt från el och kyla till internet och övrig infrastruktur.

En självklar nivå för oss som bygger Europas säkraste datacenter.

Läs mer om vårt erbjudande

Vi har stängt 24 timmar om dygnet. 365 dagar om året.


Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.