Alliansen bakom Europas säkraste datacenter.

Northern European Zone är ett svenskt företag som bygger datacenter med extremt hög säkerhet. För att uppföra Europas säkraste datacenter har vi bildat en allians tillsammans med ABB, Alfa Laval och Cesium.

-

30 år – 300 datacenter.

Northern European Zone är en perfekt partner för dig som kräver full insyn i design, konstruktion, säkerhet och drift. Tillsammans har vi erfarenhet från drygt 300 byggnationer under de senaste 30 åren.

 

Du kan hyra eller köpa ett nyckelfärdigt datacenter placerat på den geografiska plats du önskar. Du kan också hyra plats i ett av våra befintliga datacenters. Vi erbjuder allt från Colocate till Datacenter-as-a-service (DCaaS).

 

Givetvis hjälper vi också till med själva flytten av dina IT-system. Du kan även få strategisk rådgivning i samband med ombyggnad, renovering eller komplettering av befintligt datacenter.

-

Kraftförsörjning och DCIM.

ABB är världsledande inom kraft-och automationsteknik. Företaget har betydande erfarenhet av allt från kraftförsörjning till kritisk infrastruktur. Tillsammans med ABB kan vi säkerställa att våra datacenter uppfyller de krav som ställs på tillgänglighet, energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp.

ABB´s Decathlon® är det enda DCIM-system som ger samordnade kontroller för att säkert automatisera och hantera ett flexibelt nätverk av elkraft, kylning och IT-system för maximal tillförlitlighet, energieffektivitet och optimalt utnyttjande av datacentrets alla komponenter.

-

Revolutionerande kylteknik.

Alfa Lavals innovativa kylsystemslösning sänker dina kylningsrelaterade energikostnader med upp till 30 procent, vilket ger mycket låga PUE-tal. Dessutom skapas helt nya förutsättningar i datacentret utan hotspots och andra kända problem. Det innebär också att ingen vätska används i själva datacentret, vilket eliminerar risken för läckage på servrar och annan utrustning.

Alfa Laval har över 130 års erfarenhet och finns i cirka 100 länder.

-

Högriskklassade säkerhetsbyggnader.

Cesium AB är marknadsledande för högriskklassade säkerhetsbyggnader för förvaring av ammunition, vapen och stöldbegärligt gods. Företaget har patentskydd över hela världen och arbetar med de senaste och mest moderna verktygen för att säkerställa en effektiv utveckling och produktion. Byggnaderna som tillverkas av patenterade betongmoduler skyddar mot EMP och har marknadens högsta skalskydd – Grade VI.

Cesium är Sveriges ledande leverantör av säkerhetsbyggnader.


Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.