Vi bygger ditt nya datacenter. Eller så hyr du plats hos oss.

Northern European Zone kan bygga, projektera och drifta ditt nya datacenter – oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans i världen. För dig innebär det att du slipper binda kapital, underhålla och själv drifta datacentret. Du får en fast månadskostnad med total kontroll på utgifterna och kan fokusera på det du är bäst på – din kärnverksamhet.

Du kan också välja att flytta din data till ett av våra egna befintliga datacenters. Det innebär att vi ansvarar för all drift, dygnet runt årets alla dagar. Även här får du en fast månadskostnad där service och underhåll ingår.

BYGGA DATACENTERFLYTTA TILL NEZ DATACENTER

-

Inga oförutsedda kostnader.

Oavsett om du väljer att låta oss bygga ditt datacenter eller om du hyr utrymme i våra befintliga serverhallar får du tillgång till marknadens säkraste datacenter med högsta tillgänglighet till en fast månadskostnad. Det gör att du slipper oförutsedda kostnader.

I priset ingår drift och underhållsservice dygnet runt.

-

Ditt säkraste val.

Ditt datacenter skräddarsys efter dina krav på säkerhet och tillgänglighet. Det byggs efter den mycket höga gradbeteckningen Grade VI – en säkerhetsgradering som bland annat används inom försvaret.

 

Alla vitala komponenter som reservkraft och kyla är skyddade innanför Grad VI skalet, vilket är en unik lösning. Dessutom är samtliga delar certifierade enligt Tier 3 eller Tier 4 (den högsta graden), som gör att driftstopp i princip kan uteslutas.

-

Låga koldioxidutsläpp ger stora miljöbesparingar.

Datacenter är traditionellt stora energikonsumenter, vilket medför höga kostnader och belastar klimatet. Vi har tagit problemet på allvar och genom vår lösning fått ner koldioxidutsläppen kraftigt under genomsnittet.

 

Vi använder dessutom förnyelsebar energi som sol, vind och vatten. Överskottsvärmen från datacentret återvinns genom att distribuera den till fjärrvärmenät och närliggande byggnader. Värmen från ett datacenter räcker normalt till hundratals villors årsförbrukning.

15kW/RACK1,07PUE

-

Flera tjänster

Strategisk rådgivning vid ombyggnad och renovering.

Vi har 30 års erfarenhet av drygt 300 byggnationer. Därför kan vi också erbjuda strategisk rådgivning i samband med ombyggnad, renovering eller komplettering av befintligt datacenter. Därefter kan vi även projektleda entreprenaden och färdigställa ditt datacenter.

 

Konsult vid val av fysisk plats.
För kunder som vill uppföra platsbyggda datacenter anlitas vi i ett tidigt skede för att bidra med rådgivning kring val av plats, både ur ett säkerhets- och miljömässigt perspektiv.

 

Optimering av datacenter.
Vi utför en nulägesanalys av ditt datacenter och samlar bland annat in statistik för att mäta elkonsumtionen i realtid. Statistiken används sedan för att ta fram förslag till optimering av din anläggning, så att både kostnader och miljöpåverkan kan reduceras. Du får naturligtvis kontinuerlig dokumentation av arbetet.


Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.