August 12, 2019

Flera tjänster

Strategisk rådgivning vid ombyggnad och renovering.

Vi har 30 års erfarenhet av drygt 300 byggnationer. Därför kan vi också erbjuda strategisk rådgivning i samband med ombyggnad, renovering eller komplettering av befintligt datacenter. Därefter kan vi även projektleda entreprenaden och färdigställa ditt datacenter.

 

Konsult vid val av fysisk plats.
För kunder som vill uppföra platsbyggda datacenter anlitas vi i ett tidigt skede för att bidra med rådgivning kring val av plats, både ur ett säkerhets- och miljömässigt perspektiv.

 

Optimering av datacenter.
Vi utför en nulägesanalys av ditt datacenter och samlar bland annat in statistik för att mäta elkonsumtionen i realtid. Statistiken används sedan för att ta fram förslag till optimering av din anläggning, så att både kostnader och miljöpåverkan kan reduceras. Du får naturligtvis kontinuerlig dokumentation av arbetet.