NEZ Kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig: Henrik Ringbom

Kontakt: Henrik Ringbom, Broväg 10C, 621 40 Visby, www.nez.se/kamera, 010-600 57 70

Vi lagrar information i ett (1) år.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

För ytterligare information om denna kamerabevakning, inklusive dina rättigheter, kontakta NEZ personuppgiftsansvarig genom de alternativ som finns presenterade ovan och i QR koden nedan.

Nez QR


Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.