November 15, 2021

NEZ Kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig: Henrik Ringbom

Kontakt: Henrik Ringbom, Broväg 10C, 621 40 Visby, www.nez.se/kamera, 010-600 57 70

Vi lagrar information i ett (1) år.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

För ytterligare information om denna kamerabevakning, inklusive dina rättigheter, kontakta NEZ personuppgiftsansvarig genom de alternativ som finns presenterade ovan och i QR koden nedan.

Nez QR

January 7, 2020

Så här flyttas ditt datacenter till Northern European Zone

Vi börjar alltid med att utföra en analys där du och dina kunders krav på säkerhet och tillgänglighet granskas. Därefter tillsätts en projektgrupp som arbetar med att ta fram en plan som identifierar alla moment och tillgodoser alla intressenters krav.

January 7, 2020

Projekteringsfas

Vi utför en miljö- och säkerhetsanalys av plats och tekniska förutsättningar. Sedan designar vi en lösning som passar dina behov. Noggrann hänsyn tas till eventuella befintliga säkerhetssystem som till exempel larm och inpassering.

August 12, 2019

Inga referenser på vår sajt.

Vi jobbar med säkerhet dagligen och vet vikten av sekretess. Därför finns det inga referenser på vår sajt. Önskas referenser får du dessa vid ett personligt möte, förutsatt att vi har våra kunders medgivande.

August 12, 2019

Vi bygger ditt nya datacenter. Eller så hyr du plats hos oss.

Northern European Zone kan bygga, projektera och drifta ditt nya datacenter – oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans i världen. För dig innebär det att du slipper binda kapital, underhålla och själv drifta datacentret. Du får en fast månadskostnad med total kontroll på utgifterna och kan fokusera på det du är bäst på – din kärnverksamhet.

Du kan också välja att flytta din data till ett av våra egna befintliga datacenters. Det innebär att vi ansvarar för all drift, dygnet runt årets alla dagar. Även här får du en fast månadskostnad där service och underhåll ingår.

August 12, 2019

Alliansen bakom Europas säkraste datacenter.

Northern European Zone är ett svenskt företag som bygger datacenter med extremt hög säkerhet. För att uppföra Europas säkraste datacenter har vi bildat en allians tillsammans med ABB, Alfa Laval och Cesium.

August 9, 2019

Välkommen till Europas Säkraste Datacenter.

Har du kontroll på ditt datacenters säkerhet? Eller är det något du tror? Vet du om väggarna är så kraftiga att de står emot en riktad attack? Är anläggningen avlyssningssäker eller har du bara hört att det är så? Vet du vilken gradbeteckning ditt skalskydd har och vad det innebär? Hos oss kan du hyra eller köpa ett nyckelfärdigt datacenter placerat på den geografiska plats du önskar. Du kan också hyra utrymme i ett av våra befintliga datacenters. Tycker du att det här är angeläget? Läs mer nedan.