August 12, 2019

Redundans

Samtliga kritiska komponenter som till exempel kyla, kraft och kommunikation är redundanta. För att ytterligare säkra driften är dessa komponenter belägna innanför skalskyddet Grade VI.