Projekteringsfas

Vi utför en miljö- och säkerhetsanalys av plats och tekniska förutsättningar. Sedan designar vi en lösning som passar dina behov. Noggrann hänsyn tas till eventuella befintliga säkerhetssystem som till exempel larm och inpassering.

-

Byggfas

Vi fungerar som totalentreprenör genom hela bygget och hanterar alla bygglov och övriga tillstånd som behövs. Byggprocessen utförs med full insyn från din sida.

-

Överlämningsfas

Vi genomför driftsättning, acceptanstest och överlämning av ett nyckelfärdigt och besiktigat datacenter. Givetvis ansvarar vi för alla garantier och om du önskar tecknar vi drift- och underhållsavtal (24/7) av den fysiska infrastrukturen.

 

Vi hjälper även till att flytta fysisk utrustning från ditt befintliga datacenter och vi bistår med att avveckla ditt gamla datacenter på ett säkert och miljöriktigt sätt.

 

TILLBAKA TILL TJÄNSTER FLYTTA TILL NEZ


Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.