August 12, 2019

Revolutionerande kylteknik.

Alfa Lavals innovativa kylsystemslösning sänker dina kylningsrelaterade energikostnader med upp till 30 procent, vilket ger mycket låga PUE-tal. Dessutom skapas helt nya förutsättningar i datacentret utan hotspots och andra kända problem. Det innebär också att ingen vätska används i själva datacentret, vilket eliminerar risken för läckage på servrar och annan utrustning.

Alfa Laval har över 130 års erfarenhet och finns i cirka 100 länder.