August 12, 2019

Ett driftstop kan kosta flera miljoner om dagen. Eller ingenting alls.

En minuts driftstopp i ett datacenter kostar i genomsnitt 7 900 USD enligt en undersökning genomförd av amerikanska Ponemon Institute 2013. Vid ett längre driftstopp blir de ekonomiska förlusterna betydande samtidigt som förtroendet hos marknaden minskar, vilket gör att kunderna kan föredra konkurrenter. För att undvika driftstopp certifieras alla delar i Northern European Zones datacenter enligt Tier 3 eller Tier 4. Beteckningen innebär att det är redundans på allt från el och kyla till internet och övrig infrastruktur.

En självklar nivå för oss som bygger Europas säkraste datacenter.

Läs mer om vårt erbjudande