August 12, 2019

Lägre byggkostnader och snabbare byggtid.

Northern European Zones datacenter byggs efter ett patenterat koncept med moduler i betong utvecklat helt enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vägledning för ”Fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen”. Genom att bygga med prefabricerade moduler kan kostnaderna kapas med upp till 20 procent jämfört med traditionella konstruktioner. Normalt uppför vi ett datacenter på tre till sex månader.

Läs mer om vårt erbjudande