August 12, 2019

Låga koldioxidutsläpp ger stora miljöbesparingar.

Datacenter är traditionellt stora energikonsumenter, vilket medför höga kostnader och belastar klimatet. Vi har tagit problemet på allvar och genom vår lösning fått ner koldioxidutsläppen kraftigt under genomsnittet.

 

Vi använder dessutom förnyelsebar energi som sol, vind och vatten. Överskottsvärmen från datacentret återvinns genom att distribuera den till fjärrvärmenät och närliggande byggnader. Värmen från ett datacenter räcker normalt till hundratals villors årsförbrukning.

15kW/RACK1,07PUE