August 12, 2019

Kraftförsörjning och DCIM.

ABB är världsledande inom kraft-och automationsteknik. Företaget har betydande erfarenhet av allt från kraftförsörjning till kritisk infrastruktur. Tillsammans med ABB kan vi säkerställa att våra datacenter uppfyller de krav som ställs på tillgänglighet, energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp.

ABB´s Decathlon® är det enda DCIM-system som ger samordnade kontroller för att säkert automatisera och hantera ett flexibelt nätverk av elkraft, kylning och IT-system för maximal tillförlitlighet, energieffektivitet och optimalt utnyttjande av datacentrets alla komponenter.