January 7, 2020

Ingen påverkan av verksamhet eller tjänster.

Flytten, som till stor del är digital, förbereds och följer projektplanen. Om fysisk utrustning behöver flyttas bestäms rutiner för hur det ska genomföras. Transport sker utifrån högt ställda sekretess- och säkerhetskrav.