August 12, 2019

Ingen kommer in i vårt datacenter. Och knappt något släpps ut.

Vi tar tillvara på förnyelsebar energi som sol, vind och vatten för att försörja och kyla våra datacenter. Överskottsvärmen distribueras till fjärrvärmenät och närliggande byggnader. Genom att i möjligaste mån använda DC-teknik kan vi effektivt ansluta vindkraft och utnyttja solenergi. DC-teknik förbättrar energieffektiviteten med 10-20 procent jämfört med traditionell AC-teknik tack vare minskade förluster vid omvandlingen. Dessutom sänker Alfa Lavals innovativa kylsystemlösning dina energikostnader som är relaterade till kyla. Lösningen innebär också att ingen vätska används i själva datacentret, vilket eliminerar risken för läckage på servrar och annan utrustning.

Läs mer om vårt erbjudande