August 12, 2019

Högriskklassade säkerhetsbyggnader.

Cesium AB är marknadsledande för högriskklassade säkerhetsbyggnader för förvaring av ammunition, vapen och stöldbegärligt gods. Företaget har patentskydd över hela världen och arbetar med de senaste och mest moderna verktygen för att säkerställa en effektiv utveckling och produktion. Byggnaderna som tillverkas av patenterade betongmoduler skyddar mot EMP och har marknadens högsta skalskydd – Grade VI.

Cesium är Sveriges ledande leverantör av säkerhetsbyggnader.