January 7, 2020

Du är hos oss – vi är hos dig

Tester och driftsättning sker tillsammans med din personal som har full insyn i arbetet. Representanter från oss närvarar på ditt kontor för att säkerställa att inga driftstörningar uppstår och att flytten genomförs på ett effektivt sätt.

 

TILLBAKA TILL TJÄNSTERBYGGA DATACENTER