August 12, 2019

Ditt säkraste val.

Ditt datacenter skräddarsys efter dina krav på säkerhet och tillgänglighet. Det byggs efter den mycket höga gradbeteckningen Grade VI – en säkerhetsgradering som bland annat används inom försvaret.

 

Alla vitala komponenter som reservkraft och kyla är skyddade innanför Grad VI skalet, vilket är en unik lösning. Dessutom är samtliga delar certifierade enligt Tier 3 eller Tier 4 (den högsta graden), som gör att driftstopp i princip kan uteslutas.