August 12, 2019

Dina brandväggar klarar säkert en virusattack. Men står ditt datacenter emot ett terrorangrepp?

Ditt datacenter byggs enligt den höga skyddsklassen Grade VI – en säkerhetsgradering som används inom, och har utvecklats tillsammans med försvarsindustrin. Modulerna tillverkas i en patenterad betongkonstruktion som klarar avancerade intrångsförsök och skyddar från elektromagnetiska pulser (EMP). Våra datacenter övervakas med ett avancerat kamera- och passagesystem, vilket är ytterligare en aspekt som gör skalskyddet näst intill omöjligt att forcera utan upptäckt. En helt unik lösning är att alla kritiska komponenter såsom reservkraft, kyla och UPS skyddas innanför skalskyddet Grade VI. Allt för att gardera sig mot sabotage.

Läs mer om vårt erbjudande