August 12, 2019

Ekonomi

Eftersom designen är byggd på ett standardiserat koncept kan projekteringstiden kraftigt reduceras . Detta i kombination med moduldesignen ger besparingar på upp till 20 procent.